Informacija asmenims, norintiems gauti transporto paslaugas

Specialaus transporto paslaugos gavėjai:

 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • Socialinės rizikos asmenys.

Transporto paslaugos teikimo paskirtis:

 • vykti į respublikines gydymo ir reabilitacijos įstaigas;
 • vykti sanatoriniam – kurortiniam gydymyui;
 • vykti į medicininę- socialinės ekspertizės komisiją dėl pirminio bei pakartotinio neįgalumo nustatymo;
 • išvykoms į renginius;
 • vykti į hemodializės kabinetą;
 • žmonėms su negalia ir jiems prilygintiems asmenims aprūpinti kompensacine technika

Dokumentai , kuriuos reikia pateikti:

 • prašymas socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro)
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pažymas apie šeimos narių gaunamas pajamas( išskyrus pajamas, gaunamas per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Tauragės skyrių ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių);
 • pensininko,neįgaliojo pažymėjimą;
 • pažymą – formą Nr.027/a iš sveikatos priežiūros įstaigos (asmenims vykstantiems į hemodializės kabinetą).

Transporto paslaugos teikimo sąlygos:

 • transporto paslauga rajono ribopse teikiama nemokamai;
 • už rajono ribų vykstantys asmenys moka 50 proc. susisiekimo autobuso bilieto kainos;
 • vaikai iki 7 metų vežami nemokamai, nuo 7 iki 10 metų moka 25 proc. tolimojo susisiekimo autobuso bilieto kainos;
 • jeigu už rajono ribų vyksta 3 ar mažiau asmenų, jie moka visą tolimojo susisiekimo autobuso bilieto kainą;
 • esant laisvų vietų gali vykti ir kiti asmenys, kurie nėra paslaugos gavėjai, sumokėję tolimojo susisiekimo autobuso bilieto kainą;
 • žmonių su negalia, pagyvenusių žmonių organizacijoms transportas vykti už rajono ribų skiriamas sumokėjus už sunaudotą kurą.

Dėl transporto paslaugos teikimo reikia kreiptis:

 • Socialinių paslaugų centro sekretorę Ingą Petkienę, K. Donelaičio g.21, Tauragėje, tel. 72 280;

Klientai priimami  I-IV nuo 8 iki 12 val. ir nuo 12.45 iki 17 val., V – nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 12.45 val iki 15.45 val.