Informacija asmenims, norintiems gauti socialinės pagalbos namuose paslaugas

Socialinės pagalbos namuose gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos ( laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • prašymas socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8, SP-1 bei SP2);
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • pensininko, neįgaliojo ar bedarbio pažymėjimas;
 • darbingų šeimos narių pažymos apie pajamas;
 • gali būti pateikiama gydytojo pažyma, patvirtinanti asmens sveikatos būklę bei poreikį socialinei pagalbai į namus;
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • esant reikalui pateikiami kiti būtini dokumentai.

Socialinės pagalbos namuose teikimo sąlygos:

 • asmeniui (šeimai( teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba jeigu pajamos yra mažesnės už 3 valstybės remiamų pajamų dydžius, socialinė pagalba į namus yra teikiama nemokamai. Visi kiti klientai už paslaugas moka pagal patvirtintus pagalbos į namus teikimo įkainius;
 • sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugos skyrimo priima Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

Dėl socialinės pagalbos namuose reikia kreiptis:

 • Į Socialinių paslaugų centro socialinės pagalbos tarnybos vadovę Liną Valantinaitę, K. Donelaičio g. 21, Tauragėje, tel. 52 008;

Klientai priimami  I-IV nuo 8 iki 12 val. ir nuo 12,45 iki 17 val., V – nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 12,45 val iki 15,45 val.