Informacija asmenims, norintiems gauti paramą drabužiais ir kitais daiktais

Aprūpinimo būtinaisiais drabužiais ir kitais daiktais gavėjai:

 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • Socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • Kiti asmenys ir šeimos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • Prašymas (forma SP-8);
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Pensininko arba neįgalumo pažymėjimas;
 • Pažyma iš darbo biržos;
 • Esant reikalui pateikiami kiti būtini dokumentai.

Aprūpinimo būtinaisiais drabužiais ir kitais daiktais teikimo sąlygos:

 • Ši paslauga teikiama eilės tvarka, atsižvelgiant į prašymo parašymo datą;
 • Asmeniui (šeimai), nukentėjusiems nuo gaisro, paslauga teikiama pirmumo tvarka;
 • Už asmenis, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis arba nuolatinės slaugos poreikis, drabužius ir kitus daiktus gali paimti jų slaugytojas arba socialinis darbuotojas;
 • Centras aprūpinimą būtinaisiais drabužiais ir kitais daiktais teikia, gavęs paramos siuntas iš Tauragės bičiulių draugijos Vokietijoje.

Dėl aprūpinimo būtinaisiais drabužiais ir kitais daiktais reikia kreiptis:

 • į socialinių paslaugų centro sekretorę Reginą Dragūnienę, K. Donelaičio g. 21, Tauragėje, tel. 72 280;
 • Klientai priimami  I-IV nuo 8 iki 12 val. ir nuo 12.45 iki 17 val., V – nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 12.45 val iki 15.45 val.