Informacija asmenims, norintiems gauti paramą drabužiais ir kitais daiktais

Aprūpinimo būtinaisiais drabužiais ir kitais daiktais gavėjai:

 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • Socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • Socialinės rizikos šeimos;
 • Kiti asmenys ir šeimos.

Aprūpinimo būtinaisiais drabužiais ir kitais daiktais teikimo sąlygos:

 • Centras aprūpinimą būtinaisiais drabužiais ir kitais daiktais teikia, gavęs paramos siuntas iš partnerių ir rėmėjų.
 • Už asmenis, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis arba nuolatinės slaugos poreikis, drabužius ir kitus daiktus gali paimti jų lankomosios priežiūros darbuotojai arba socialinis darbuotojas;
 • Dėl aprūpinimo būtinaisiais drabužiais ir kitais daiktais reikia kreiptis į paslaugas teikiantį lankomosios priežiūros darbuotoją, socialinį darbuotoją ar tiesiog atvykti į centrą

  • Klientai priimami  I-IV nuo 8 iki 12 val. ir nuo 12.45 iki 17 val., V – nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 12.45 val iki 15.45 val.