Informacija asmenims, norintiems gauti laikino apnakvindinimo paslaugas

Laikino apnakvindinimo paslaugų gavėjai:

 • Socialinės rizikos suaugę asmenys;
 • Socialinės rizikos šeimos;
 • Suaugę  asmenys su negalia;
 • Senyvo amžiaus asmenys;
 • Kiti asmenys, pageidaujantys pasinaudoti laikino apnakvindinimo paslaugomis (esant laisvų vietų).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • Prašymas  (forma Nr.SP-8);
 • Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 • Pensininko ar  neįgaliojo pažymėjimas, darbo biržos pažyma;
 • Medicininė pažyma dėl TBC ( forma Nr.046/a) bei pagal poreikį kitas gydytojų pažymas, patvirtinančias asmens sveikatos būklę;
 • Pažymas apie gaunamas pajamas (jei nėra turimoje duomenų bazėje).

Laikino apnakvindinimo paslaugos teikimo sąlygos:

 • Asmenys (šeimos) nakvynės namuose apgyvendinami iki 6 mėnesių, asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos, gyvenimo laikas gali būti pratęsiamas.
 • Mokėjimas už gyvenimą nakvynės namuose nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo gaunamų pajamų;
 • Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo vietų, arba krizių atvejais, kai socialinės rizikos suaugęs asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė sveikatai ar gyvybei, apgyvendinimo paslaugos nakvynės namuose iki 30 kalendorinių dienų pirmą kartą teikiamos nemokamai;
 • Sprendimą dėl laikino apnakvindinimo paslaugos skyrimo priima Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

Dėl laikino apnakvindinimo paslaugos reikia kreiptis:

 • į socialinių paslaugų centro socialinę darbuotoją Jovitą Petkienę, K. Donelaičio g. 21, Tauragėje, tel. 52 123;
 • Klientai priimami  I-IV nuo 8 iki 12 val. ir nuo 12.45 iki 17 val., V – nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 12.45 val iki 15.45 val.