Informacija asmenims, norintiems gauti bendrąsias socialines paslaugas

Bendrųjų socialinių paslaugų rūšys:

 • aplinkos tvarkymas;
 • malkų supjovimas;
 • malkų sukapojimas;
 • malkų sunešimas ir sukrovimas;

Bendrųjų socialinių paslaugų gavėjai:

 • suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos ( laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • Prašymas (forma SP-8);
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Invalidumo, neįgaliojo, bedarbio pažymėjimas;
 • Darbingų šeimos narių pažymos apie pajamas;
 • Esant reikalui pateikiami ir kiti būtini dokumentai.
 • Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo sąlygos:

  • Asmeniui (šeimai) teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba jeigu pajamos yra mažesnės už 3 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžius, teikiama nemokamai. Visi kiti klientai už paslaugas moka pagal patvirtintus bendrųjų socialinių paslaugų teikimo įkainius;
  • Jeigu pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už 3 VRP dydžius, tai už teikiamas paslaugs reikia mokėti:
   nuo 3 iki 3,5 VRP dydžio mokama 20 proc. paslaugos kainos;
   nuo 3,5 iki 4 VRP dydžio mokama 50 proc. paslaugos kainos;
   nuo 4 iki 4,5 VRP dydžio mokama 80 proc. paslaugos kainos;
   daugiau kaip 4,5 VRP dydžio mokama 100 proc. paslaugos kainos.
  • Dėl bendrųjų socialinių paslaugų reikia kreiptis:

   • Į Socialinių paslaugų centro specialistę kompensacinei technikai Iriną Janutienę, K. Donelaičio g.21, Tauragėje, tel. 52 008;
   • Klientai priimami I-IV nuo 8 iki 12 val. ir nuo 12,45 iki 17 val., V – nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 12,45 val iki 15,45 val.