Kontaktai

Tauragės socialinių paslaugų centras

Įmonės kodas: 179880456
A/s LT704010041600030030
AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100
K.Donelaičio g. 21,72263, Tauragė
Tel.(8 446) 72280, faksas (8 446) 72 280
El. paštas: paslauga@taurage.lt

Centro veikla vykdoma:

Centro buveinė K.Donelaičio g. 21, Tauragė
Centro nakvynės namai – Tauragės r. sav., Taurų k., Tauragės Dvaro g.14
Centro Moterų krizių centras – K. Donelaičio g. 21, Tauragė

Centro veiklos klausimais informacija teikiama:
Centro veiklos klausimais -  tel.(8 446) 72 280
Dėl socialinės pagalbos namuose skyrimo – tel.(8 446) 52 008
Dėl techninės pagalbos priemonių skyrimo – tel.(8 446) 52 123
Dėl transporto paslaugų skyrimo – tel.(8 446) 72 280
Dėl pagalbos skyrimo socialinės rizikos asmenims ir šeimoms – tel.(8 446) 71 089
Dėl paramos maisto produktais skyrimo ir laikino apnakvindinimo – tel.(8 446) 52 123
Dėl socialinių įgūdžių ir krizių įveikimo paslaugų –tel. (8 446) 52 053
Dėl bendrųjų socialinių paslaugų skyrimo – tel.(8 446) 72 280
Centro kontaktai:
Direktorė Nijolė Navickienė, tel. (8446) 52 053, mob. tel. +370 650 18417 el. paštas: /a>
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Jovita Petkienė , tel. (8446) 52 123
Socialinės pagalbos tarnybos vadovė Lina Valantinaitė, tel. (8446) 52 008
Sekretorė Inga Petkienė , tel. (8446) 72 280
Vyr. buhalterė Regina Jankauskienė, Buhalterė Diana Karpienė tel. (8446) 52 039, el. paštas:regina.jankauskiene@taurage.lt
Vyr. Socialinė darbuotoja Justina Balčiūnaitienė tel (8446) 52123.
Socialinė darbuotoja Kristina Laurinskaitė, tel (8446) 52123
mob. tel. +
370 655 65912.
Socialinė darbuotoja Gina Šileikienė , tel. (8446) 52 008
mob. tel. + 370 655 65913.
Nakvynės namų vadovė Irina Janutienė, tel. +370 655 61618.
Vairuotojai Stasys Petreikis, tel. +370 656 34211
Ričiardas Balseris, tel. +370 652 37036
MKC Socialiniai darbuotojai tel. (8446) 71 580 Sandra Antanavičienė,mob. tel. +370 655 65919 Jurgita Baltutienė,mob. tel. +370 655 65915 Dalia Vaišvilienė,mob. tel. +370 655 65914
Psichologė tel. (8446) 71 089