Apie mus

Tauragės socialinių paslaugų centras

Informacija asmenims, norintiems gauti ar grąžinti techninės pagalbos priemones

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės skyrius laikinai nedirba (Adresas: Žemaitės g. 5/Gedimino g. 9, Tauragė).

Dėl techninės pagalbos priemonių gavimo ir grąžinimo reikia kreiptis į Tauragės socialinių paslaugų centrą, adresu: K. Donelaičio g.21, Tauragė, tel. 8 446 52 123, socialinė darbuotoja Rima Gečienė.

Techninės pagalbos priemonės perduodamos pasirašant jų perdavimo aktą ar panaudos sutartį,

kuri įpareigoja, gavėjui mirus ar kai jos nėra reikalingos, jo šeimos narius, globėjus, rūpintojus ar sutartį pasirašiusį asmenį per 30 dienų grąžinti techninės pagalbos priemones Tauragės socialinių paslaugų centrui, adresu: K.Donelaičio g.21, Tauragė.

Įmonės kodas: 179880456
A.s LT704010041600030030
AB DnB bankas, banko kodas 40100
K.Donelaičio g. 21,72263, Tauragė
Tel.(8 446) 72280, faksas (8 446) 72280
El. paštas paslauga@taurage.lt

Socialinių paslaugų centras – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.  Ji įkurta 2001m. gegužės 1d., užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įmonės kodas–179880456.

Socialinių paslaugų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

Syndicate content